Öğretim Üyeleri

Öğretim Üyeleri

Albert Erkip »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Kısmi diferansiyel denklemler, psödo diferansiyel operatörler; fonksiyonel analiz.

Alev Topuzoğlu »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Sonlu cisimlerin uygulamaları; düzgün dağılan diziler; yarı rastgele sayılar.

Ayesha Asloob Qureshi
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

My research interest lies in the intersection of Commutative and Computational Algebra, Combinatorics and Algebraic Statistics.

Cem Güneri »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Cebirsel kodlama teorisi, özellikle sonlu cisimler üzerinde tanımlı cebirsel eğrilerin bu teoriyle ilişkileri.

Henning Stichtenoth »
Emeritus Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Research areas: Algebraic Function Fields and Curves, in particular in positive characteristic, Coding Theory

Kağan Kurşungöz »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Sayı saymalı kombinatorik, ve tamsayı ayrışımları ve q-serilerine uygulamaları.

Michel Lavrauw »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Finite geometry, Galois geometry, Incidence geometry, Semifields and non-associative algebras, Finite fields, Computer algebra, Coding theory, Combinatorics, Geometry of tensor products, Segre varieties, Algebraic Geometry.

Nihat Gökhan Göğüş »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Çok boyutlu kompleks analiz, çoklu potansiyel kuramı, operatör kuramı

Semih Onur Sezer »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Uygulamalı olasılık, istatistik, rassal süreçler, rassal kontrollerde eniyileme ile finans ve muhendislikteki uygulamaları

Turgay Bayraktar
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Çok Değişkenli Kompleks Analiz, Kompleks Dinamik Sistemler, Kompleks Geometri

Yasemin Şengül Tezel »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

doğrusal olmayan diferansiyel denklemlerin analizi, sonsuz boyutlu dinamik sistemler, gradyan akışları, elastik katıların sınırlı şekil değiştirme teorisi, viskoelastisite, katı mekaniği.