Cebir, Sayılar Teorisi, Kombinatorik ve Uygulamaları

Cebir, Sayılar Teorisi, Kombinatorik ve Uygulamaları

Sonlu cisimler teorisi, öncelikle sayılar teorisi problemlerinden doğmuş (Euler, Gauss) ve tamamen matematiksel içgüdü ve merakla gelişmiştir. Uzunca bir zaman, bu teori sadece soyut matematiğin sayılar teorisi, cebirsel geometri, grup teorisi gibi konularında, uygulama hiç düşünülmeden, kullanılmıştır. Bu durum, modern bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle ciddi şekilde değişmiştir. Sonlu cisimlerin özellikle bilgi transferi ve veri güvenliği gibi bir çok uygulamada doğal olarak kullanılabileceği görülmüştür.

Sabancı Üniversitesi Cebir, Sayılar Teorisi, Kombinatorik ve Uygulamaları Grubu'nun ilgi alanları özellikle sonlu cisimler üzerindeki eğriler, bunların kodlama teorisinde uygulamaları, yarı rastsal sayı üreteçleri ve bunların analizi, tamsayı parçalanışları ve q-serileri üzerine yoğunlaşmıştır.

Yakın zaman içinde sonlu cisimler üzerindeki eğriler, ya da global fonksiyon cisimleri, üzerinde çok kapsamlı araştırmalar yapılmıştır. Bunların önemlilerinden birisi, Drinfeld-Vladut sınırını yakalayan fonksiyon cismi kulelerinin inşaasıdır (A. Garcia ve H. Stichtenoth).

Grubun aktif uluslararası boyuttaki organizasyonları arasında "September Resarch on Curves over Finite Fields" ve "SU Lecture Series on Coding Theory" ve "Semester on Curves, Codes and Cryptography" sayılabilir.

Current Research Topics

Arithmetic of Finite Fields:
Permutation polynomials, polynomial factorization

Function Fields and Curves over Finite Fields:
Rational points, maximal curves, towers of function fields, automorphisms, modular curves, Drinfeld modular curves.

Coding Theory:
Cyclic and quasi-cyclic codes, algebraic geometry codes, asymptotically good codes.

Cryptology:
Sequences and stream ciphers, cryptographically significant functions (bent, plateaued, almost perfect nonlinear), secret sharing schemes.

Enumerative Combinatorics and Applications:
Integer partitions, permutations and permutation statistics. Basic hypergeometric series and their identities. Bijective and sieve methods.

Commutative and Computational Algebra, Combinatorics and Algebraic Statistics:
Investigation of questions related to binomial ideals, toric rings, Koszul Algebras and their filtrations, lattice ideals, combinatorics of partially ordered sets, application of Gröbner bases, and algebraic and homological properties of powers of ideals.

Finite Geometry:
Finite Geometry, Galois geometry, Incidence geometry, Semifields and non-associative algebras, Finite fields, Computer algebra, Coding theory, Combinatorics, Geometry of tensor products, Segre varieties, Algebraic Geometry.

Cebir, Sayılar Teorisi, Kombinatorik ve Uygulamaları Mezunları