Lisansüstü
Please select your first admit term

  Please select your first admit term

   Please select your first admit term

    Information

    Matematik lisansüstü programı yüksek lisans ve doktora derecelerine yöneliktir. Halen, ilgi alanlarımız analiz ve uygulamaları (uygulamalı fonksiyonel analiz, diferansiyel denklemler, nümerik analiz) ile cebir ve sayılar kuramı ve uygulamaları (modüler formlar, sonlu cisimler, kodlama teorisi, kriptoloji) dallarında yoğunlaşmaktadır. Lisansüstü öğrenciler, matematiğin yukarıda değinilen alanları üzerine yoğunlaşabilecekleri gibi üniversitede var olan başka bir araştırma alanı (örneğin, bilgisayar bilimi veya ekonomi) ile ortak çalışma yapabilirler.

    Açılan Lisansüstü Dersleri

    Course Web Site Course Web Site