Emeritus Öğretim Üyeleri

Emeritus Öğretim Üyeleri

Alev Topuzoğlu »
Emeritus Faculty Members
Araştırma Alanı

Sonlu cisimlerin uygulamaları; düzgün dağılan diziler; yarı rastgele sayılar.

Henning Stichtenoth »
Emeritus Faculty Members
Araştırma Alanı

Research areas: Algebraic Function Fields and Curves, in particular in positive characteristic, Coding Theory