Emeritus Öğretim Üyeleri

Emeritus Öğretim Üyeleri

Albert Erkip »
Emeritus Faculty Members
Araştırma Alanı

Kısmi diferansiyel denklemler; psödo diferansiyel operatörler; fonksiyonel analiz.

Alev Topuzoğlu »
Emeritus Faculty Members
Araştırma Alanı

Sonlu cisimlerin uygulamaları; düzgün dağılan diziler; yarı rastgele sayılar.

Henning Stichtenoth »
Emeritus Faculty Members
Araştırma Alanı

Vyacheslav Zakharyuta
Emeritus Faculty Members
Araştırma Alanı