Öğretim Üyeleri

Öğretim Üyeleri

Albert Erkip »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Kısmi diferansiyel denklemler, psödo diferansiyel operatörler; fonksiyonel analiz.

Ayesha Asloob Qureshi
Faculty Member
Araştırma Alanı

My research interest lies in the intersection of Commutative and Computational Algebra, Combinatorics and Algebraic Statistics.

Cem Güneri »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Cebirsel kodlama teorisi, özellikle sonlu cisimler üzerinde tanımlı cebirsel eğrilerin bu teoriyle ilişkileri.

Kağan Kurşungöz »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Sayı saymalı kombinatorik, ve tamsayı ayrışımları ve q-serilerine uygulamaları.

Michel Lavrauw »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Finite geometry, Galois geometry, Incidence geometry, Semifields and non-associative algebras, Finite fields, Computer algebra, Coding theory, Combinatorics, Geometry of tensor products, Segre varieties, Algebraic Geometry.

Mohammad Sadek
Faculty Member
Araştırma Alanı

Nihat Gökhan Göğüş »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Çok boyutlu kompleks analiz, çoklu potansiyel kuramı, operatör kuramı

Nilay Duruk Mutlubaş »
Faculty Member
Araştırma Alanı

doğrusal olmayan diferansiyel denklemlerin analizi, doğrusal olmayan dispersif ve hiperbolik dalgalar, su dalgaları, soliter dalgaların kararlılık analizi, kesirli mertebeden diferansiyel denklemler.

Nurdagül Anbar Meidl »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Function Fields and Algebraic Curves over Finite Fields: Rational points of curves, automorphisms, towers of function fields and their asymptotic properties, Drinfeld modular curves; Coding Theory: Algebraic Geometry Codes; Finite Galois Geometry and Cryptographically significant functions (particularly quadratic functions, their nonlinearity distribution) their applications to Coding Theory and their interaction with Algebraic Curves over Finite Fields; Boolean functions and functions from F_{p^n} to F_p: Functions with high nonlinearity, Bent functions (and their connections to coding theory, cryptography, finite geometry, difference sets), (Modified) Planar functions, Almost Perfect Nonlinear functions; Permutations: (Vectorial) Permutations over finite fields.

Semih Onur Sezer »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Uygulamalı olasılık, istatistik, rassal süreçler, rassal kontrollerde eniyileme ile finans ve muhendislikteki uygulamaları

Turgay Bayraktar »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Çok Değişkenli Kompleks Analiz, Kompleks Dinamik Sistemler, Kompleks Geometri

Yasemin Şengül Tezel »
Faculty Member
Araştırma Alanı

doğrusal olmayan diferansiyel denklemlerin analizi, sonsuz boyutlu dinamik sistemler, gradyan akışları, elastik katıların sınırlı şekil değiştirme teorisi, viskoelastisite, katı mekaniği.Affiliated Faculty