Öğretim Üyeleri

Öğretim Üyeleri

Ayesha Asloob Topaçoğlu »
Faculty Member
Araştırma Alanı

My research interest lies in the intersection of Commutative and Computational Algebra, Combinatorics and Algebraic Statistics.

Cem Güneri »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Cebirsel kodlama teorisi, sonlu cisimlerin aritmetiği, cebir ve cebirsel geometrinin kodlama teorisine uygulamaları.

Dimitrios Papathanasıou
Faculty Member
Araştırma Alanı

Ferruh Özbudak
Faculty Member
Araştırma Alanı

Gökalp Alpan »
Faculty Member
Araştırma Alanı

ortogonal polinomlar, yaklaşımlar Teorisi, rassal matris teorisi.

Kağan Kurşungöz »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Kombinatorik bakış açısıyla tamsayı parçalanışları, parçalanış üreteç fonksiyonları, Rogers-Ramanujan genelleştirmeleri, q-serileri, sayı saymalı kombinatorik.

Mohammad Sadek »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Computational Number Theory, Arithmetic of Elliptic Curves, Arithmetic of Hyperelliptic Curves, Diophantine Equations, Arithmetic Dynamical Systems

Nihat Gökhan Göğüş »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Çok boyutlu kompleks analiz, çoklu potansiyel kuramı, operatör kuramı

Nilay Duruk Mutlubaş »
Faculty Member
Araştırma Alanı

doğrusal olmayan diferansiyel denklemlerin analizi, doğrusal olmayan dispersif ve hiperbolik dalgalar, su dalgaları, soliter dalgaların kararlılık analizi, kesirli mertebeden diferansiyel denklemler.

Nurdagül Anbar »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Function Fields and Algebraic Curves over Finite Fields: Rational points of curves, automorphisms, towers of function fields and their asymptotic properties, Drinfeld modular curves; Coding Theory: Algebraic Geometry Codes; Finite Galois Geometry and Cryptographically significant functions (particularly quadratic functions, their nonlinearity distribution) their applications to Coding Theory and their interaction with Algebraic Curves over Finite Fields; Boolean functions and functions from F_{p^n} to F_p: Functions with high nonlinearity, Bent functions (and their connections to coding theory, cryptography, finite geometry, difference sets), (Modified) Planar functions, Almost Perfect Nonlinear functions; Permutations: (Vectorial) Permutations over finite fields.

Semih Onur Sezer »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Uygulamalı olasılık, istatistik, rassal süreçler, rassal kontrollerde eniyileme ile finans ve muhendislikteki uygulamaları

Turgay Bayraktar »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Çok Değişkenli Kompleks Analiz, Kompleks Dinamik Sistemler ve Kompleks GeometriEmeritus Faculty Members


Albert Erkip »
Emeritus Faculty Members
Araştırma Alanı

Kısmi diferansiyel denklemler; psödo diferansiyel operatörler; fonksiyonel analiz.

Alev Topuzoğlu »
Emeritus Faculty Members
Araştırma Alanı

Sonlu cisimlerin uygulamaları; düzgün dağılan diziler; yarı rastgele sayılar.

Henning Stichtenoth »
Emeritus Faculty Members
Araştırma Alanı

Vyacheslav Zakharyuta
Emeritus Faculty Members
Araştırma Alanı