Öğretim Üyeleri

Öğretim Üyeleri

Albert Erkip »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Kısmi diferansiyel denklemler, psödo diferansiyel operatörler; fonksiyonel analiz.

Ayesha Asloob Qureshi
Faculty Member
Araştırma Alanı

My research interest lies in the intersection of Commutative and Computational Algebra, Combinatorics and Algebraic Statistics.

Cem Güneri »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Cebirsel kodlama teorisi, özellikle sonlu cisimler üzerinde tanımlı cebirsel eğrilerin bu teoriyle ilişkileri.

Kağan Kurşungöz »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Sayı saymalı kombinatorik, ve tamsayı ayrışımları ve q-serilerine uygulamaları.

Michel Lavrauw »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Finite geometry, Galois geometry, Incidence geometry, Semifields and non-associative algebras, Finite fields, Computer algebra, Coding theory, Combinatorics, Geometry of tensor products, Segre varieties, Algebraic Geometry.

Mohammad Sadek
Faculty Member
Araştırma Alanı

Nihat Gökhan Göğüş »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Çok boyutlu kompleks analiz, çoklu potansiyel kuramı, operatör kuramı

Nilay Duruk Mutlubaş »
Faculty Member
Araştırma Alanı

doğrusal olmayan diferansiyel denklemlerin analizi, doğrusal olmayan dispersif ve hiperbolik dalgalar, su dalgaları, soliter dalgaların kararlılık analizi, kesirli mertebeden diferansiyel denklemler.

Nurdagül Anbar Meidl
Faculty Member
Araştırma Alanı

Semih Onur Sezer »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Uygulamalı olasılık, istatistik, rassal süreçler, rassal kontrollerde eniyileme ile finans ve muhendislikteki uygulamaları

Turgay Bayraktar »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Çok Değişkenli Kompleks Analiz, Kompleks Dinamik Sistemler, Kompleks Geometri

Yasemin Şengül Tezel »
Faculty Member
Araştırma Alanı

doğrusal olmayan diferansiyel denklemlerin analizi, sonsuz boyutlu dinamik sistemler, gradyan akışları, elastik katıların sınırlı şekil değiştirme teorisi, viskoelastisite, katı mekaniği.Affiliated Faculty