Lisansüstü
Please select your first admit term

  Please select your first admit term

   Please select your first admit term

    Information

    Matematik lisansüstü programı yüksek lisans ve doktora derecelerine yöneliktir. Halen, ilgi alanlarımız:

    • Analiz, olasılık/istatistik, diferansiyel denklemler ve uygulamaları (fonksiyonel analiz, çok değişkenli karmaşık analiz, karmaşık potansiyel teorisi, holomorf dinamik, karmaşık geometri, olasılık ve rassallık, martingale süreçleri, operatör teorisi, psödo-diferansiyel operatörler, doğrusal olmayan kısmi diferansiyel denklemler)
    • Cebir, sayılar teorisi ve uygulamaları (sonlu cisimler ve uygulamaları, kodlama teorisi, kriptoloji, tamsayı parçalanışları, kombinatorik, değişmeli ve hesaplamalı cebir, sonlu geometri)
    • Lisansüstü öğrenciler, matematiğin yukarıda değinilen alanları üzerine yoğunlaşabilecekleri gibi üniversitede var olan başka bir araştırma alanı (örneğin, bilgisayar bilimi veya ekonomi) ile ortak çalışma yapabilirler.

    Açılan Lisansüstü Dersleri

    Course Web Site Course Web Site