Emeritus Faculty Members

Emeritus Faculty Members

Albert Erkip »
Emeritus Faculty Members
Araştırma Alanı

Kısmi diferansiyel denklemler; psödo diferansiyel operatörler; fonksiyonel analiz.

Henning Stichtenoth »
Emeritus Faculty Members
Araştırma Alanı

Vyacheslav Zakharyuta
Emeritus Faculty Members
Araştırma Alanı