Postdoctoral Researcher

Postdoctoral Researcher

Ozan Günyüz
Postdoctoral Researchers
Araştırma Alanı

Çok Değişkenli Kompleks Analiz, Kompleks Geometri, Çok Değişkenli Potansiyel Teorisi, Kompleks Analizde Fonksiyonel Analiz Metotları, Olasılık Teorisi.

Tekgül Kalaycı
Postdoctoral Researchers
Araştırma Alanı