Program Çıktıları


Program Çıktıları

Tüm Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

1. Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek

2. Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak

3. Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak

4. Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak

5. Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek

6. Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

 

Matematik Yüksek Lisans Programına Özel Kazanımlar:

7. Soyut matematiksel düşünme ve matematiksel sezgi geliştirmek

8. İleri matematiğin çeşitli alanları ve aralarındaki ilişkiler hakkında geniş bir algı düzeyi sergilemek

9. Bir dizi konuda temel ve ileri kavram, ilke ve teknikler hakkında bilgi sahibi olmak

10. Karmaşık problemleri çözme, yapıları ortaya çıkarma ve problemlere açıklık getirme, uygun analitik ve / veya sayısal yöntemleri keşfetme ve çözümleri yorumlama becerisi

11. Uzmanlık alanı ile ilgili problemleri analiz etmek, çözümleri için stratejiler planlamak ve bunları çözmek için soyut ve / veya uygulamalı matematik kavramlarını ve yöntemlerini uygulamak